Rincian Besar/Kecil - Ganjil/Genap

HONGKONG
HARIAN
BESAR B / KECIL K   GANJIL J / GENAP N
A C K E J A C K E J
4 7 0 5 5 K B K B B   N J N J J
5 3 8 2 1 B K B K K   J J N N J
9 4 2 9 2 B K K B K   J N N J N
0 4 4 9 4 K K K B K   N N N J N
7 4 8 9 8 B K B B B   J N N J N
7 6 9 3 3 B B B K K   J N J J J
9 3 6 0 6 B K B K B   J J N N N
6 1 5 3 8 B K B K B   N J J J N
2 0 7 0 7 K K B K B   N N J N J
8 1 3 5 8 B K K B B   N J J J N
8 2 5 6 2 B K B B K   N N J N N
7 5 2 3 5 B B K K B   J J N J J
3 3 6 8 5 K K B B B   J J N N J
4 8 9 6 6 K B B B B   N N J N N
14x putaran                      

Frekuensi Angka 14 putaran terakhir

ANGKA A C K E
0 1 x 1 x 1 x 2 x
1 0 x 2 x 0 x 0 x
2 1 x 1 x 2 x 1 x
3 1 x 3 x 1 x 3 x
4 2 x 3 x 1 x 0 x
5 1 x 1 x 2 x 2 x
6 1 x 1 x 2 x 2 x
7 3 x 1 x 1 x 0 x
8 2 x 1 x 2 x 1 x
9 2 x 0 x 2 x 3 x

Grafik Kepala Ekor 14 putaran terakhir

Grafik Jumlah 2D 14 putaran terakhir

Matriks 2D 14 putaran terakhir

TGL ANGKA 2D
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
04 MAY 2021                                                                                                                                                                                                        
05 MAY 2021                                                                                                                                                                                                        
06 MAY 2021                                                                                                                                                                                                        
07 MAY 2021                                                                                                                                                                                                        
08 MAY 2021                                                                                                                                                                                                        
09 MAY 2021                                                                                                                                                                                                        
10 MAY 2021                                                                                                                                                                                                        
11 MAY 2021                                                                                                                                                                                                        
12 MAY 2021                                                                                                                                                                                                        
13 MAY 2021                                                                                                                                                                                                        
14 MAY 2021                                                                                                                                                                                                        
15 MAY 2021                                                                                                                                                                                                        
16 MAY 2021                                                                                                                                                                                                        
17 MAY 2021